حقوق جزا وجرم شناسی

معرفی رشته حقوق جزا جرم شناسی

حقوق جزا وجرم شناسی در دنیای امروزی به عنوان شاخه اصلی حقوق عمومی محسوب میشود که امروزه با فنی وتکنیکی شدن جرم ها وپیچیدگی های برخی ازجرایم که طبیعتا با فنی شدن جوامع درارتباط است که شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم.

طول دوره تحصیلی حقوق جزا وجرم شناسی

دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا جرم شناسی حداقل چهار نیمسال تحصیلی( 2سال) می باشد که هر دانشجو موظف است که طی این مدت 47 واحد راپاس کنند.

تعداد واحد های رشته حقوق جزا وجرم شناسی

دروس رشته حقوق جزا وجرم شناسی براساس تقسیم بندی های مختلف شامل موارد زیر میباشد:

  1. دروس اجباری: 11 واحد
  2. دروس اختیاری: 14 واحد
  3. پایان نامه: 4 واحد
  4. دروس پایه وتخصصی :28 واحد

بازارکار رشته حقوق جزا وجرم شناسی

دانشجویان کارشناسی ارشد جرم شناسی بعد از دریافت آموزش های مورد نیاز در رشته حقوق وجرم شناسی قادرند ضمن شرکت درآزمون که سالانه برگزار میگردد درحین موفقیت، شغل وکالت را انتخاب کنند ویا درسازمان حقوقی مشغول به کار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام